PILLAR – power and data pillarPILLAR je fiksna ili prenosiva priključna kutija.
Fiksna varijanta se koristi u prostorima sa duplim podovima koji omogućavaju direktan dovod klablova iz poda. U tom slučaju pored energetskih utičnica može biti opremljen i data modulima. Postolje kroz koji energetski i komunikacioni kablovi ulaze je u tom slučaju pričvršćeno za pod.
Prenosiva varijanta masivnim postoljem omogučava stabilan uspravan položaj I koristi se za ekipiranje energetskih utičnica i brzih punjača sa prekidačima za svaku grupu utičnica ili bez njih, ali bez data modula. Napaja se jednim napojnim kablom koji ulazi kroz donji poklopac uređaja. Dozvoljava mogućnost priključivanja na dva izvora.
Čekaonice, ordinacije, aerodromi, kancelarije…