UPD – Universal Power and DataUPD je univerzalna strujna i data priključna kutija, visoko modularna i podesna za postavljanje na različite pozicije u prostoru (ispod, iznad i u stolu) uz pomoć različitih nosača.
U kombinaciji Desk nosačem koji zadovoljava najviše zahteve pouzdanog pričvršćivanja bez modifikacije radne površine dozvoljava čak dve opcije pričvršćivanja sa donje ili sa gornje strane površine radnog stola.
Čini osnovni funkcionalni deo Conference seta.
Sa odgovarajućim nosačima može biti postavljen kao panel u rek orman, u nosač kablova ispod stola, ili se može koristiti i kao napredan i visoko pouzdan produžni kabal.
Omogućava smeštanje velikog broja strujnih utičnica i komunikacionih modula i napajanje iz više izvora.
Pouzdan / prenosiv / prilagodljiv / modularan.